Normal_geld__euro

De Kliniek Groningen van zorginstelling Lentis heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen. De ggz-aanbieder voldoet niet aan het eerste deel van de aanwijzing die een maand geleden werd gegeven omdat de kliniek niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De leiding en medewerkers van Lentis werken aan de benodigde maatregelen, maar er zijn nog en aantal risico’s aanwezig voor de kwaliteit en veiligheid van de zog die weggenomen hadden moeten worden. Voor de kwetsbare patiënt is dit een risicovolle situatie en voor de medewerkers onwenselijk. Dit meldt IGJ. 

In het eerste deel van de aanwijzing stond onder meer dat de kliniek in Groningen bij alle nieuwe patiënten binnen 24 uur na opname een lichamelijk onderzoek moesten uitvoeren. Daarnaast moest de lichamelijk gezondheidstoestand betrokken worden bij de psychiatrische diagnostiek.

Verder wilde de inspectie terugzien in de dossiers dat risico’s afgewogen zijn en behandelplan-evaluaties gepland waren. Tijdens een recent onaangekondigd inspectiebezoek zag de IGJ Dat Lentis verbeterstappen heeft gezet, echter op genoemde punten is niet volledig aan het eerste deel van de aanwijzing voldaan.

5.000 euro per week

Aan de last is een dwangsom van 5.000 euro verbonden voor iedere volledige week waarin niet volledig aan de genoemde last is voldaan. Het maximumbedrag is 20.000 euro. Voor deze last geldt een begunstigingstermijn van twee weken. Als Lentis binnen de begunstigingstermijn aan de last voldoet, wordt er geen dwangsom verbeurd.

Mogelijk dreigt ook een tweede last onder dwangsom als Lentis ook niet kan voldoen aan het tweede deel van de aanwijzing. 

Door: Nationale Zorggids