Normal_depressie_alleen_vrouw

Iemand met psychische klachten heeft een verhoogde kans op een werkloosheids- of bijstandsuitkering en krijgt langer een uitkering dan iemand die geen psychische klachten heeft. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economische Onderzoek naar de relatie tussen gezondheidsproblemen en de instroom in de WW of bijstand, doorstroom van WW naar bijstand en uitstroom, zo meldt Trouw. 

“Het zou kunnen dat iemands gezondheid het diegene vaak belemmert om weer aan het werk te komen. Het is dus belangrijk dat gemeenten en het UWV hier aandacht voor hebben bij re-integratie”, zegt onderzoeker Sandra Muilwijk-Vriend. UWV en gemeenten hebben hier al aandacht voor, maar waarschijnlijk kan het stukken beter.

Waar mensen met een psychische ziekte een kans van 4,6 procent hebben om een werkloosheidsuitkering te krijgen, is dat bij gezonde werkenden een kans van 2,8 procent. Als het gaat om kansen om in de bijstand terecht te komen, dan heeft iemand met een psychische ziekte daar dubbel zoveel kans op als iemand die geen psychische gezondheidsproblemen heeft.

Ook is uitstroom uit de WW moeilijker als je gezondheidsklachten hebt. Heeft een gezond persoon een WW-uitkering, dan heeft hij ongeveer 35 procent kans om na 12 maanden weer een duurzame baan te vinden. Voor een persoon met geestelijke klachten zijn die kans iets lager: zij hebben 27 procent kans op terugkeer naar een baan binnen een jaar. 

Door: Nationale Zorggids