Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Die komen volgend jaar iets lager uit dan in 2019. Deze uitkomst is gebaseerd op een groot opgezet kostenonderzoek. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan gewerkt. Daarnaast publiceert het de nieuwe regelgeving voor volgend jaar, inclusief de nieuwe bekostiging van de acute ggz. Dit meldt NZa. 

De tarieven zijn gebaseerd op de geestelijke gezondheidszorg die in 2017 geleverd is. In de gespecialiseerde ggz dalen de maximumtarieven voor de behandeling gemiddeld 0,7 procent. De tarieven voor verblijf worden 3,4 procent lager. In de generalistische basis-ggz gaan ze met 1 procent omlaag. Voor de forensische zorg heeft de NZa besloten op een later moment in augustus tarieven te publiceren.

Passende vergoeding bij zorginkoop

De nieuwe tarieven voor 2020 zijn gebaseerd op een gedegen onderzoek. De NZa vindt dat sectorbrede/generieke afslagen, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk waren, niet passen bij deze nieuwe, goed gemotiveerde tarieven. De organisatie roept zorgverzekeraars met klem op om in de zorginkoop altijd een vergoeding te geven die past bij het zorgaanbod en de context waarin die zorg geleverd wordt. De nieuwe tarieven 2020 gelden hierbij als uitgangspunt.

Regelgeving acute ggz

Ook heeft de NZa de regelgeving voor de ggz in 2020 vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen daarin zijn de regels voor de acute ggz. De regels die betrekking hebben op de acute ggz gaan echter pas in als de brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars de generieke module indienen bij Zorginstituut Nederland die de module dan kan inschrijven. De Zna ziet geen enkele reden indiening nog verder uit te stellen.

De module voor de acute ggz vormt de basis voor de nieuwe opzet van de acute ggz. Hierin kunnen ggz-aanbieders en zorgverzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie van de acute ggz, zodat die ook in dunbevolkte gebieden goed geregeld is. Acute ggz is de zorg voor mensen die als gevolg van een psychiatrische stoornis, zoals stemmingsstoornissen of schizofrenie, in een crisissituatie terechtkomen.

Jaarlijks gaat het om ongeveer 50.000 mensen.

Door: Nationale Zorggids