Normal_gevangenis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de forensische zorg. Net als in de gespecialiseerde ggz en generalistische basis-ggz dalen de tarieven licht ten opzichte van 2019. De tarieven zijn vastgesteld op basis van de uitkomsten van een groot opgezet kostenonderzoek in de ggz en forensische zorg. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met de sector aan gewerkt. Dit meldt NZa. 

Eerder deze maand maakte de NZa de tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz bekend. De tarieven voor de forensische zorg lieten even op zich wachten, omdat een aantal experts uit deze sector nog advies moesten geven. Zo heeft de zorgautoriteit ook voor alle prestaties in de forensische zorg op een zorgvuldige manier goede tarieven kunnen bepalen.

Representatief kostprijsonderzoek 

De tarieven in de forensische zorg dalen gemiddeld voor verblijf met 2,1 procent en voor behandeling met 5,5 procent. Deze nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een diepgaand en representatief kostprijsonderzoek dat uitgebreid is afgestemd met zorgpartijen. De verwachting is dat de zorginkoper, in de forensische zorg ForZo/Jji, met deze tarieven een vergoeding kan geven die past bij de zorg die geleverd wordt. De nieuwe tarieven 2020 zijn hierbij het uitgangspunt.

Andere wijzigingen

In de forensische zorg mag een zorgaanbieder zorg declareren als een patiënt tijdelijk in een ziekenhuis wordt opgenomen. Dat was gebonden aan een maximum van zeven dagen. Dat maximum geldt niet in de gespecialiseerde ggz en de langdurige zorg. In lijn daarmee komt dit maximum nu ook te vervallen in de forensische zorg. Daarnaast is het in de forensische zorg vanaf 2020 mogelijk om max-maxtarieven af te spreken. Daarmee kan de inkoper bij aanbieders zorg inkopen tot 10 procent boven de NZa-tarieven, om bijvoorbeeld kwaliteit te belonen. 

Door: Nationale Zorggids