Normal_geld_rekenmachine

Ondanks een flinke omzetstijging van 4,1 procent en meer cliënten zijn de financiële resultaten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in 2018 flink verslechterd. Het gezamenlijk behaalde nettoresultaat daalde ten opzichte van 2017 met maar liefst 65 procent tot 38 miljoen euro. Het mindere resultaat is deels te wijten aan het feit dat ggz-organisaties meer zorg leveren dan vergoed wordt door zorgverzekeraars en gemeenten. Mede hierdoor zijn de kosten sterker gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. Dit blijkt uit een analyse van 238 jaarverslagen van ggz instellingen over 2018 door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs.

De ggz heeft de positieve lijn van 2017 niet kunnen doorzetten in 2018. Dit blijkt ook uit het groeiend aantal ggz-organisaties dat rode cijfers schrijft. Vorig jaar sloten zestig instellingen het jaar af met verlies, een kwart van de sector. In 2017 waren dit er 46. Als wordt gekeken naar omvang van de organisaties, dan blijkt dat de resultaten in alle categorieën in 2018 minder zijn. De grootste daling is te zien bij de relatief grote ggz-instellingen.

Bijna miljoen mensen ontvangen geestelijke gezondheidszorg

In 2018 hebben in totaal 916.000 cliënten geestelijke gezondheidszorg ontvangen, waaronder 426.000 nieuw ingeschreven cliënten en 372.000 cliënten die in 2018 zijn uitgeschreven. Ten opzichte van 2017 is dit een toename van 11 procent. Ondanks de groei van het aantal cliënten zijn de patiënt- en bewonersgebonden kosten met 3,9 procent verhoudingsgewijs maar licht gestegen. In totaal bedragen deze kosten in 2018 180 miljoen euro.

Investeringen ook gedaald

Verder zijn de investeringen in de sector in 2018 verder gedaald. In vergelijking met 2017 is de investeringsgraad gedaald met 5,1 procent. Vooral in bedrijfsgebouwen en terreinen en in machines en installaties wordt minder geïnvesteerd. De exploitatiekosten van de sector zijn wel gestegen. De totale inkoopuitgaven nemen met 7,4 procent toe tot een totaal van 2,2 miljard euro.

Door: Nationale Zorggids