Normal_rss_entry-199230

Huurders in de sociale sector ervaren steeds vaker overlast door buren, ofwel woonoverlast. Die wordt dan vaak veroorzaakt door buren die psychische problemen hebben, dementerend zijn of kampen met een verslaving. Dat meldt de vereniging voor woningcorporaties Aedes op basis van eigen onderzoek.

Volgens Aedes komen verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast het meest voor. In de afgelopen twee jaar steeg het aantal corporaties dat hiermee te maken heeft met 15 procent. Meer dan 80 procent ziet een toename van meldingen van verward gedrag bij buren.

Woningcorporaties melden problemen die mensen hebben regelmatig bij betrokken hulpverlenende instanties. Zij zien echter dat "regie en opvolging" vervolgens ontbreekt. "Zorginstanties laten steken vallen", aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Door: ANP