Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Aanbieders en zorgverzekeraars in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen stimuleren dat er meer contracten worden gesloten door met elkaar het gesprek te blijven voeren. Over de inhoud van de contracten, het verbeteren van de communicatie en het contracteerproces en over de ruimte voor groei in de ggz. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft laten doen waarom verzekeraars en aanbieders geen contract sluiten. Dit meldt NZa.

Brancheorganisaties in de ggz hebben in hun hoofdlijnenakkoord in 2018 afgesproken dat zij contractering willen stimuleren. Juist bij de zorginkoop kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en de aanpak van wachttijden.

Kwaliteitseisen van verzekeraars

De voornaamste belemmering om een contract te sluiten is volgens aanbieders en verzekeraars dat zorgaanbieders niet willen of kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die verzekeraars stellen. Zorgaanbieders noemen daarnaast nog het omzetplafond dat verzekeraars willen afspreken.

Handvatten voor contractering

Onder andere naar aanleiding van dit onderzoek, uitgevoerd door Consultancybureau Arteria,  hebben de brancheorganisaties aangegeven te willen focussen op het stimuleren van contracteren, en niet op de redenen om geen contract te sluiten. Het onderzoek van Arteria biedt daarvoor handvatten. In de monitor van de NZa over de contractering in de ggz volgend jaar wordt gerapporteerd of de partijen hun voornemens om het contracteren te stimuleren behaald hebben.

Door: Nationale Zorggids