Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Christelijk begeleidingscentrum Aan de Hand in Scharendijke een aanwijzing. Het centrum dat onder meer logeeropvang biedt aan kinderen met een autismespectrum of een psychisch aanverwante stoornis, voldoet niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg. Uiterlijk 5 december 2019 moet de zorgaanbieder de tekortkomingen op orde hebben. Dit meldt IGJ.

Aan de Hand schiet tekort op de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid en organisatie. De inspectie vindt het onder meer zorgelijk dat de eigenaren en begeleiders onvoldoende zijn toegerust voor de complexe doelgroep aan wie ze zorg leveren. Zo zijn ze onvoldoende in staat om veiligheidsrisico’s in te schatten en zijn er geen eenduidige afspraken over het beperken van deze risico’s. Aan de Hand beschikt al enige tijd over te weinig personeel dat bovendien onvoldoende gekwalificeerd is voor de doelgroep.

Geen nieuwe cliënten

Met een aanwijzing dwingt de inspectie Aan de Hand om een einde te maken aan de ernstige situatie. De naleving hiervan wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De organisatie heeft tot en met 5 december 2019 de tijd om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In de tussentijd mag het geen nieuwe cliënten aannemen. Zijn de tekortkomingen weggenomen, dan mag de deur weer open voor nieuwe cliënten. Voldoet de zorgaanbieder niet tijdig aan de aanwijzing, dan volgt mogelijk een boete. 

Door: Nationale Zorggids