Normal_depressie_eenzaam

De afgelopen zomer gelanceerde Depressie Connect, een online community ontwikkeld door Depressie Vereniging, Pro Persona en Radboudumc, heeft binnen enkele maanden al zeshonderd deelnemers gevonden die elkaar online treffen. De behoefte onder lotgenoten om online anoniem ervaringen te kunnen uitwisselen blijkt groot, zo meldt de Depressie Vereniging.

Het forum bestaat uit twee online omgevingen; enerzijds een plek voor lotgenoten die ervaring hebben met depressie, anderzijds een forum voor naasten. Heidi Heuvelman is een van de communitymanagers van Depressie Connect. Ze is stille getuige van mensen die elkaar op het forum weten te vinden. "Rond een onderwerp, of zomaar spontaan als reactie wanneer iemand zich voorstelt. Het ontroert als mensen zich lang eenzaam voelen met hun depressie, maar zich binnen Depressie Connect omringd voelen door mensen die weten wat het is."

Elkaars ervaringen lezen

In enkele maanden tijd liep het aantal deelnemers op het forum voor mensen met depressie op tot ruim 500. ‘Het is ongelooflijk dat zoveel mensen elkaar hier in drie maanden gevonden hebben’, vindt Heidi. ‘Niet iedereen plaatst berichten of reageert, maar we kunnen zien dat een groot aantal mensen dagelijks inlogt en gemiddeld ruim tien minuten blijft om te lezen. Ook dat biedt steun en herkenning.’

Ook naasten hebben behoefte aan steun

De community voor naasten heeft nu ruim 100 deelnemers. Niet zo’n grote toestroom als op het andere forum, maar door de mensen die de naasten-community al gevonden hebben is duidelijk zichtbaar hoe groot de behoefte is van naasten om ervaringen met elkaar te delen en steun te vinden bij elkaar.

Resultaat project ‘De Kracht van Depressie’

Depressie Connect is het resultaat van het project ‘De Kracht van Depressie’, waarin kwalitatief onderzoek is uitgevoerd onder mensen met recidiverende depressie. De resultaten stonden in het teken van de vraag: Hoe kan ervaringskennis anderen met depressie helpen? Factoren als gepersonaliseerde informatie, laagdrempelig en gelijkwaardig contact met lotgenoten bleken volgens deelnemers aan project relevant om ervaringskennis op een prettige wijze te kunnen delen. Deze voorwaarden zijn samengebracht in Depressie Connect.

Door: Nationale Zorggids