Logo_lentis_logo_ggz

Ggz-instelling Lentis, kliniek Groningen, kampte sinds begin dit jaar met problemen. Er waren tekortkomingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legde een last onder dwangsom op om verbeteringen af te dwingen. Inmiddels zijn voldoende maatregelen genomen om deze boete af te wenden. Dit meldt IGJ. 

Uiterlijk eind augustus moest Lentis de randvoorwaarden om goede zorg te verlenen verbeteren. Dit ging onder meer over de dossiervoering en het werken met richtlijnen. Echter bleek op 28 augustus dat er binnen de Groningse kliniek nog onvoldoende op een eenduidige manier informatie werd vastgelegd. Hierdoor was informatie over cliënten niet altijd actueel of goed toegankelijk. Ook was het beleid over het werken met protocollen, richtlijnen en werkinstructies niet voldoende ingevoerd in de dagelijkse praktijk. Zodoende legde de IGJ een last onder dwangsom op.

Vinger aan de pols

Hoewel er inmiddels voldoende maatregelen zijn genomen, houdt de inspectie een vinger aan de pols. Lentis heeft de afgelopen periode namelijk te maken gehad met een reeks van wisselingen binnen het bestuur en de behandelstaf. Ook constateert de inspectie dat er bij Lentis regelmatig problemen zijn bij het nemen van maatregelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids