Normal_auto__rijden__weg__automobilist

Psychostimulantia, medicijnen met een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel zoals Ritalin, zijn vanaf nu ook toegestaan in het verkeer voor mensen met een autisme-diagnose. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft zich hier de afgelopen tijd sterk voor gemaakt. Dit meldt de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

De zogeheten Regeling eisen geschiktheid 2000 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gewijzigd, zo blijkt uit een publicatie van 22 november 2019 in de Staatscourant. De wijziging houdt in dat voortaan iedereen die wordt behandeld met psychostimulantia – onder voorwaarden – mag deelnemen aan het verkeer.

Autisme nu dezelfde mogelijkheden als ADHD

Tot voor kort gold dit alléén voor mensen met een ADHD-diagnose of een slaapstoornis. Mensen met (alleen) een autisme-diagnose mochten geen psychostimulantia gebruiken in het verkeer – ook niet als zij veel bijkomende ADHD-symptomen hebben. Voor dit verschil in regelgeving kon de NVA echter geen enkele logische verklaring vinden.

Gezondheidsraad

Onlangs adviseerde de Gezondheidsraad in een rapport om het (therapeutische) gebruik van psychostimulantia onder voorwaarden ook toe te staan voor mensen met een andere diagnose dan ADHD of een slaapstoornis. Dit advies is nu overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Dit is een belangrijke stap als het gaat om gelijke rechten voor automobilisten met autisme in het verkeer”, zegt NVA-directeur Karol Henke.

Door: Nationale Zorggids