Normal_gevangenis

Sociotherapeut Michiel van Opzeeland heeft een verlofmonitor ontwikkeld voor minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming om zo het verlofsysteem in tbs-klinieken te verbeteren. Opzeeland is van mening dat er onvoldoende controle is op tbs’ers die op verlof zijn. Het komt te vaak voor dat een tbs’ers op verlof in aanraking komt met politie. Dit meldt de Telegraaf. 

“De onbegeleid verloffase is de meest risicovolle en moeilijkste fase in de tbs-behandeling. Vanaf dat moment staan de patiënten met drie nul achter en met de handen op de rug gebonden. Ze kunnen in een isolement raken. In die kliniek krijgen ze op elke splinter een pleister”, zegt Opzeeland. Hij schat de kans op problemen bij onbegeleid verlof in als zeer hoog, maar denkt dat betere controle hierop één en ander kan verbeteren.

Controleren op onverwachte momenten 

En met betere controle bedoelt hij: controleren wanneer de tbs’er het niet verwacht. Controleurs kunnen op zulke momenten zien of iemand verboden middelen bij zich heeft en zich gedraagt. Als het aan Opzeeland ligt, komt er een vast team van forensisch specialisten dat zich hiermee gaat bemoeien. Dit team zou onafhankelijk moeten zijn en dus geen onderdeel van een tbs-kliniek, maar van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder Rechtsbescherming valt, is geïnteresseerd in de verlofmonitor en gaat bekijken wat eruit gebruikt kan worden. 

Door: Nationale Zorggids