Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Harde, landelijke cijfers ontbreken echter. Het Trimbos Instituut, het RIVM en GGD GHOR zetten daarom een landelijke monitor op, voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid. Deze monitor brengt de mentale gezondheid en middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs in kaart en zal zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande monitors in het hoger onderwijs. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Op dit moment werken de drie organisaties de opzet van deze monitor nader uit, in nauw overleg met stakeholders, zoals de onderwijskoepels en de studentenvakbonden. Daarnaast lopen er gesprekken met onderwijsinstellingen over hun deelname. In 2020 is de eerste meting; de resultaten worden eind 2020 verwacht.

Geïnteresseerde onderwijsinstellingen worden uitgenodigd om contact op te nemen via studentenmonitor@trimbos.nl.

Door: Nationale Zorggids