Normal_tweede_kamer

Uit onderzoek blijkt dat instanties fouten hebben gemaakt bij de begeleiding van de dader van de metromoord in Amsterdam. Minister Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid debatteerden hierover met de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer

Philip O. stak op 27 juli 2017 een willekeurige passagier dood in de Amsterdamse metro. De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) heeft onderzoek gedaan en concludeert dat mogelijkheden om O. te straffen en behandelen onvoldoende zijn benut. Er was onder meer onduidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tijdens de gedwongen opname op een gesloten psychiatrische afdeling. Bovendien is de PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) naar aanleiding van een poging tot doodslag op 16-jarige leeftijd nooit uitgevoerd.

Maatregelen kabinet

Het kabinet heeft maatregelen genomen, onder meer om uitwisseling van informatie tussen zorg en justitie te verbeteren. Is het lek nu boven? Kuiken (PvdA) vraagt zich dat af, maar ook andere woordvoerders zijn nog niet helemaal overtuigd. Het is een kwestie van tijd voor er een nieuw slachtoffer valt, vreest Markuszower (PVV).

Zijn nieuwe wetten dé oplossing van het probleem? Groothuizen (D66) heeft daar twijfels over. Het op papier zetten van regels zorgt volgens hem niet per se voor een betere uitvoering. Veiligheid is en blijft mensenwerk, zo sluit Van Nispen (SP) zich daarbij aan. Azarkan (DENK) pleit voor meer regie in de gegevensuitwisseling.

Het medisch beroepsgeheim zou het uitwisselen van belangrijke informatie niet mogen belemmeren, vinden veel woordvoerders. Staatssecretaris Blokhuis verwacht dat dit beter geregeld wordt met de Wet verplichte ggz en de Wet forensische zorg.

Lange wachtlijsten psychiatrische zorg

Dat Philip O. niet de juiste begeleiding kreeg, komt volgens Van Nispen (SP) mede door lange wachtlijsten. De psychiatrische zorg is de afgelopen jaren uitgeknepen, zo vult Van den Berge (GroenLinks) aan. Door bezuinigingen zijn volgens onafhankelijk Kamerlid Van Kooten problemen afgeschoven op de samenleving.

De staatssecretaris doet zijn best om de wachtlijsten in de ggz terug te brengen. Er is extra geld voor de ambulante begeleiding door gemeenten. Ook zijn er meer bedden in de beveiligde ggz voor mensen met gevaarlijk verward gedrag.