Normal_geld_stethoscoop_pillen

Sinds de decentralisering van de zorg in 2015 is bij veel gemeenten niet duidelijk hoe het zorggeld sinds die jaren precies besteed is. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money, Reporter Radio en Pointer. Gemeenten moesten veel zorgtaken van de overheid overnemen, maar toezicht op hoe dit financieel precies is verlopen ontbreekt bij veel gemeenten. Dit meldt NOS.

Gemeenten zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor het toezicht op de uitgaven van de zorg die zij verlenen. Echter is het volgens een groot aantal gemeenten niet mogelijk om toezicht te houden, omdat er nog geen duidelijke regels zijn waar men zich aan moet houden. “Handhaven kun je pas als je van te voren beschrijft wanneer je over de grens gaat”, aldus Miriam Haagh van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In slechts één derde van de gemeenten wordt gecontroleerd of de besteding van zorggeld wel rechtmatig is.

‘Iedereen moet zijn zorg behouden’

Het is vooral de continuïteit van zorg waar gemeenten zich op hebben gericht. Hierdoor zouden er geen mensen tussen wal en schip vallen door de overheveling van zorg vanuit het Rijk naar de gemeenten. “Voor ons was het in eerste instantie de grootste opgave om ervoor te zorgen dat iedereen zijn zorg behoudt, en dat de kwaliteit van zorg goed is”, zegt Haagh.

Meer dan 38 miljoen aan winst door zorgbedrijven

Na vier jaar blijkt dat een aantal zorgaanbieders grote winst heeft gemaakt. Maar liefst 85 grote zorgverleners hebben minimaal twee jaar lang meer dan 10 procent winst kunnen maken. In de gehandicaptenzorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz) maakten de meeste aanbieders slechts 3 procent winst. In totaal werd een bedrag van bijna 38 miljoen euro aan gemeenschappelijk zorggeld uitgekeerd aan de 85 grote spelers.

Geld voor patiënt of toezichthouder

Toezicht op de besteding van zorggeld zou dan ook wenselijk zijn. Dit kan voorkomen dat een aantal zorgaanbieders veel geld verdienen, terwijl dit geld voor de samenleving bestemd is. Maar dit toezicht blijkt niet zo eenvoudig te zijn, ook door het ontbreken van duidelijke regels waar aanbieders zich aan moeten houden. Volgens Haagh van de VNG moet gekozen worden tussen geld uitgeven aan toezichthouders en geld besteden aan het begeleiden van cliënten. Dat is een lastige keuze als steeds meer gemeenten geld te kort komen voor de zorg.

Door: Nationale Zorggids