Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz), het ministerie van Volksgezondheid, de Nationale Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars hebben met elkaar vijf afspraken gemaakt die de administratieve last in de sector verminderen. De verwachting is dat zorgverleners door deze afspraken per dag 30 minuten minder hoeven te besteden aan administratieve zaken. Deze tijd kunnen ze vervolgens inzetten voor de zorg aan een patiënt. Dit meldt Skipr.

De afspraken zijn zeer welkom in de ggz waar, net als andere sectoren in de zorg, te veel administratie moet plaatsvinden dat ten koste gaat van daadwerkelijk zorg verlenen. Zo is het aantal meldingscodes verminderd van 183 naar 22. Deze codes moeten zorgverleners gebruiken om hun tijdsbesteding te registreren. Het vereenvoudigen van deze codes is praktischer voor de zorgverlener en ook zorgverzekeraars. Zij verwachten dat er zo een eenduidige manier van registreren ontstaat. Wanneer een zorgverlener afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar, hoeven ook niet langer alle minuten individueel geregistreerd te worden.

30 minuten per dag meer tijd voor patiënt

In de afspraken wordt gesproken over de verantwoording van verblijf in de ggz. Ook de procedures voor het melden van suïcide, agressie en verplichte ggz worden eenvoudiger door de afspraken. Men verwacht dat zorgverleners in de ggz met de vijf nieuwe afspraken per dag 30 minuten minder tijd hoeven te spenderen aan administratieve taken. Deze 30 minuten kunnen dan ingezet worden voor het daadwerkelijk verlenen van zorg.

Door: Nationale Zorggids