Normal_vrouw_bipolair_psychose

Door het schrappen van de behandeling structurele dissociatietherapie moeten tien tot twintig patiënten die hiervoor op de wachtlijst stond nóg langer wachten. Altrecht heeft te weinig behandelaars in huis met de juiste expertise. Echter geldt dit ook in de klinieken in Zwolle en Ermelo. Dit meldt Algemeen Utrecht. 

Journaliste Charlotte Bouwman heeft dissociatieve stoornis en wacht al twee jaar op een behandeling in het traumacentrum van Altrecht in Utrecht. Nu Altrecht deze behandeling uit haar pakket heeft gehaald, moet Bouwman wederom op een wachtlijst geplaatst worden. Voor een behandeling in Zwolle of Ermelo moet ze nog eens een jaar wachten. Zeker weten of ze dat redt, doet ze niet.

Dissociatieve stoornis

Een dissociatieve stoornis is ingegeven door angst of trauma. Waar iemand door angst meestal vecht of vlucht, kan iemand met dissociatie dat niet. Die persoon onttrekt zich aan de wereld waardoor geregeld pijnlijke oude herinneringen terugkomen. Andere kenmerken zijn amnesie (geheugenverlies), depersonalisatie, derealisatie en identiteitsverwarring of identiteitswijziging. 

Een dissociatieve stoornis kan dus leiden tot verschillende kanten in één persoonlijkheid, waarvan één regelmatig suïcidaal is. Behandelaren moeten vooral weten hoe zij met die kant van de persoonlijkheid kunnen omgaan, stelt Bouwman. Maar niet iedereen weet hoe dat op een veilige manier kan.

Overbruggingsfase voor wachtenden 

Altrecht laten weten dat ondanks het schrappen van de therapie, wordt niemand aan zijn lot overgelaten. “Ook voor mensen die nu nog bij ons op de wachtlijst staan, gaan we op zoek naar een plek waar ze deze therapie nog wel aanbieden. We kijken of we een overbruggingsfase kunnen inplannen, wat mensen precies nodig hebben en of ze dat ergens anders kunnen doen”, aldus woordvoerder Loek Hekkens. 

Door: Nationale Zorggids