Nieuwe aanpak nodig om zelfmoord jongeren te voorkomen

Om zelfmoord onder jongeren vaker te voorkomen, zijn nieuwe manieren van samenwerking nodig. Die aanbeveling doet een commissie die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar jongeren die hun leven beëindigen.

De onderzoekers interviewden ouders, vrienden, docenten en behandelaars van 35 jongeren die zelfmoord hebben gepleegd. Ze ontdekten diverse patronen.

Moeilijk passende zorg 

Soms komt een zelfmoord voor de omgeving uit het niets, maar vaker kampen suïcidale jongeren met psychiatrische problemen of stoornissen. Twee derde van de jongeren van wie de zelfdoding is onderzocht, was in beeld bij de zorg, maar daarin gaat nog veel fout. "De jongeren met complexe problematiek konden moeilijk passende zorg vinden en belandden daarbij vaak in een vicieuze cirkel van aanmelding, wachtlijsten, diagnostiek, afwijzingen en verwijzing", constateren de onderzoekers onder leiding van kinder- en jeugdpsychiater professor Arne Popma. Daar komt bij dat ouders zich vaak onvoldoende gehoord en betrokken voelen bij de hulpverlening.

"Contact maken en houden, wat er ook gebeurt, is het devies", aldus de onderzoekers.

Door: ANP