Les over depressie in vakkenpakket

De schooltas is te zwaar, de aangeboden snacks te ongezond en het ontbreekt op school aan les over mentale gezondheid. Acht op de tien jonge mensen vinden dat daarover standaard een les in het pakket moet komen op middelbare scholen. 

Dit was vorig jaar de uitkomst uit een onderzoek dat deel uitmaakt van het EenVandaag opiniepanel, onder 2100 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Aandacht voor mentale gezondheid is er eigenlijk niet. 85 procent van de jonge mensen heeft er nooit les in gehad, terwijl zij van mening zijn dat het voor meer kennis en begrip kan zorgen.  


Stress, angst en depressie onder jongeren

In tegenstelling tot een biologieles over hoe ons lijf in elkaar steekt en werkt, wordt er nooit een les gegeven over hoe het werkt in ons hoofd. Lessen over psychische gezondheid bestaan niet. Toch zouden die er moeten komen, vinden veel jongeren. Want stress, angst en zelfs depressie onder jongeren zijn geen zeldzaamheid. 
 
Een les hierover op school zou zo’n probleem eerder bespreekbaar maken. Dat begint met aantekeningen die in een Eastpak rugzak mee naar huis worden genomen. Nu is dat ondenkbaar en is het bespreken ervan nog een taboe, geeft 55 procent van de jonge mensen aan met psychische klachten. En is er veel schaamte. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat in het afgelopen jaar deelnemers aan het onderzoek langere tijd te maken hadden met psychische klachten. Stress staat daarbij op nummer 1 (67 procent), somberheid staat op 2 (53 procent), daarna volgen slaapproblemen (45 procent), eenzaamheid (41 procent), angsten (35 procent) en depressieve gevoelens (32 procent). Of een combinatie ervan.  


Wat gebeurt er dan in je hersenen?

Een klein aantal zegt er met niemand over te praten, de meerderheid praat erover met vrienden, ouders of een professional. Als er geen hulp wordt gezocht is dat met name omdat jongeren zich voor hun problemen schamen, bang zijn of niet goed erover durven praten. Via social media volgen de jongeren regelmatig jonge mensen die vertellen over hun angsten of burn-out. Dat zou helpen meer begrip voor de problematiek te krijgen.  
 
Om nog meer begrip te kweken, pleiten veel jongeren voor het vak ‘psychische gezondheid’ als onderdeel van het vakkenpakket. Met misschien wel boeken over psychische problemen of de werking van de geest, in hun Rains rugzak. Jongeren gingen daarover in gesprek met Mind, een informatie en adviesorgaan om psychische problemen te voorkomen, om mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen en te zorgen voor meer openheid en begrip. MIND-directeur Marjan ter Avest: "Lessen over psychische gezondheid zijn op dit moment niet verplicht. Bij sommige mentorlessen wordt er wel aandacht aan besteed, maar er is geen standaard aanbod. Wij willen graag dat er een totaalpakket komt en elke school aandacht besteedt aan wat het betekent om psychische klachten te hebben, wat er dan in je hersenen gebeurt en ook hoe je daar anders mee om kunt gaan."