Normal_rss_entry-215437

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft geen goed woord over voor de manier waarop het bestuur van de Jehova's getuigen heeft gereageerd op een onderzoek naar seksueel misbruik binnen de gemeenschap. In een gesprek met Dekkers ministerie heeft het bestuur aangegeven de aanbevelingen uit het onderzoek, waaronder het instellen van een intern meldpunt, af te wijzen.

Het was op Dekkers verzoek dat het onderzoek werd ingesteld. "De conclusies van het onderzoek schetsen een uitermate zorgelijk beeld waarin aangifte bemoeilijkt wordt. Slachtoffers voelen zich onvoldoende gehoord, genegeerd, gestigmatiseerd en geïsoleerd. Dat vind ik ontluisterende conclusies", laat de minister weten. "Het bestuur heeft aangegeven geen noodzaak te zien voor aanvullende maatregelen. Ik vind die houding uitermate kwalijk."

Dekker wil nog een persoonlijk gesprek met het bestuur, om het op andere gedachten te brengen. "Van elk bestuur van een organisatie mag je verwachten dat alles in het werk wordt gesteld om seksueel misbruik tegen te gaan", vindt hij.

Kamer wil verandering Jehova's getuigen afdwingen

Het bestuur van de Jehova's getuigen probeerde publicatie van het rapport nog te voorkomen, maar de rechter wees die eis donderdag af. Woordvoerder Michael van Ling laat weten "altijd bereid te zijn met de minister in gesprek te gaan". Volgens hem heeft het bestuur meerdere overleggen met de bewindvoerder gehad en heeft het nooit een gesprek geweigerd.

Als de jehova's de aanbevelingen niet vrijwillig willen uitvoeren, moet de overheid kijken of dwang mogelijk is, vinden PvdA en SP. "De jehova's moeten gedwongen worden deze praktijken te stoppen en kinderen te beschermen tegen seksueel geweld", vindt Kamerlid Attje Kuiken. Volgens haar trekt het onderzoek "de beerput nu echt open".

Ook de SP vindt dat er linksom of rechtsom verandering moet komen. "Slachtoffers horen beschermd te worden", zegt Michiel van Nispen (SP). "Met dit onderzoek hebben we een voet tussen de deur bij de jehova’s om verandering af te dwingen, in het belang van de slachtoffers."

Door: Nationale Zorggids