Normal_rss_entry-218130

Een op de vijf scholieren in Nederland woont samen met een langdurig zieke ouder, broer of zus. Zij zijn minder tevreden over hun leven, hebben vaker slaapproblemen en zijn ook minder te spreken over hun eigen gezondheid vergeleken met jongeren die geen ziek gezinslid hebben. Een vijfde heeft last van vermoeidheid en een op de zes ervaart een gevoel van uitputting. Ook voelen deze scholieren zich vaker onder druk staan door het schoolwerk dat ze moeten doen. Dit melden het SCP en ANP.

Deze conclusies trekken het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam in het gezamenlijke onderzoek 'Bezorgd op school. Bij een gezinslid met een langdurige ziekte gaat het om lichamelijke en psychische aandoeningen die langer dan drie maanden duurt, zoals bijvoorbeeld kanker, suikerziekte, hartziekten, depressie, verslaving, autisme of een verstandelijke beperking. In de helft van de gevallen betreft het een van de ouders, maar het kan ook om een broer of zus gaan of een ander familielid.

Jongeren met zorgsituatie zelf ook vaker klachten

Psychosomatische klachten komen bij scholieren met een zorgsituatie thuis vaker voor. Een kwart van hen geeft aan bijna dagelijks lastig in slaap kunnen komen, een vijfde heeft last van vermoeidheid en een op de zes ervaart een gevoel van uitputting. Daarnaast ervaren scholieren met een zieke naaste naar verhouding een grote schooldruk, dat wil zeggen dat zij zich vaker onder druk voelen staan door het schoolwerk dat ze moeten doen.

Kwetsbare groep jongeren

Scholieren met meerdere zieke gezinsleden zijn als kwetsbaar te beschouwen binnen de groep met een zorgsituatie thuis. Zij rapporteren twee keer zo vaak als degenen met één zieke naaste bijna dagelijks hoofdpijn te hebben en zich zenuwachtig te voelen.

Daarnaast vormen meisjes, oudere scholieren en scholieren die opgroeien in eenouder- en stiefgezinnen en gezinnen met een lage welvaart risicogroepen voor een lagere kwaliteit van leven, zowel onder scholieren in het algemeen als ook degenen met een langdurig ziek gezinslid.

Jongeren ervaren weinig steun uit gezin

Daarbij ervaren deze jongeren weinig steun vanuit hun gezin. "Zij hebben onder andere het gevoel dat mensen in hun gezin minder hun best doen om hen te helpen. Daarnaast geven zij aan minder vaak steun van klasgenoten te ontvangen, zij voelen zich bijvoorbeeld minder vaak door klasgenoten geaccepteerd zoals ze zijn", stellen de onderzoekers.

Het onderzoek werd onder 6500 scholieren op middelbare scholen gedaan, onder wie ruim 1200 met een langdurig ziek gezinslid.

Lees meer over het onderzoek Bezorgd op school; kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid

Door: Nationale Zorggids