In 2019 minder vaak tbs opgelegd door rechters

Vorig jaar zijn in 2019 218 mensen tot een tbs-straf veroordeeld. Deze straf zitten zij uit in een tbs-kliniek, ook wel een forensisch psychiatrische kliniek genoemd. Van de 218 mensen kregen 145 tbs met dwangverpleging opgelegd. Hoewel het aantal tbs-maatregelen in 2019 was gedaald, is er sinds 2015 wel een stijgende trend te zien in het aantal mensen die tot een tbs-straf worden veroordeeld. Mogelijk komt dit omdat meer mensen met geestelijke problemen in aanraking komen met justitie. Dit meldt Algemeen Dagblad.

In 2018 werd nog 250 keer de maatregel tbs opgelegd. Dat daalde in 2019 naar 218. Hiervan ging het in 145 gevallen om tbs met dwangverpleging. De dader wordt daarbij verplicht verpleegd in een tbs-kliniek op een gesloten afdeling. De behandeling voor terugkeer in de maatschappij is niet verplicht. In 73 van de 218 veroordelingen ging het om tbs met voorwaarden. Dit houdt in dat er aan bepaalde voorwaarde voldaan moet worden. Het kan gaan om stoppen met drugsgebruik, psychiatrische behandeling volgen en het opvolgen van de regels van de reclassering.

Meer mensen met psychiatrische stoornis

Jan Moors, rechter, stelt dat er geen informatie bekend is over de reden dat het aantal tbs-veroordelingen is gestegen sinds 2015. “We hebben wel de indruk dat meer mensen met een psychiatrische stoornis in aanraking komen met het strafrecht.” De rechter moet dan uiteindelijk besluiten of een tbs-maatregel opgelegd wordt.

Ook het aantal verlengingen van een tbs-maatregel is vastgelegd. Vorig jaar ging het in totaal om 1.200 verzoeken tot verlenging van tbs. In 87 procent van de aanvragen werd dit gehonoreerd. Een tbs-maatregel kan steeds verlengd worden als het team van behandelaars van mening is dat de persoon nog steeds een gevaar voor zichzelf of de maatschappij is. Het is daarmee anders dan een celstraf, die vooraf een bepaalde maximale duur heeft.

Door: Nationale Zorggids