Normal_eenzaam_ouderen_bejaard

In 2019 ervoer 9 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid, 26 procent voelde zich enigszins eenzaam en de overige 66 procent was niet eenzaam. Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelen zich vaker eenzaam dan paren en thuiswonende kinderen. Een derde van de 75-plussers voelt zich enigszins eenzaam en 9 procent van hen voelt zich sterk eenzaam. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête Sociale samenhang & Welzijn van het CBS.

In de enquête Sociale samenhang & Welzijn zijn in 2019 vragen gesteld over eenzaamheid. Daaruit bleek dat alleenstaanden en alleenstaande ouders vaker sterke gevoelens van eenzaamheid ervaren dan paren of thuiswonende kinderen. Een even grote groep van de alleenstaanden (14 procent) als van de alleenstaande ouders (15 procent) geeft aan dat ze sterke gevoelens van eenzaamheid hebben.

Eenzaam zonder partner

Een vijfde van de alleenstaanden en ruim een kwart van de alleenstaande ouders heeft wel een vaste partner met wie zij niet samenwonen. De groep met een partner buiten het huishouden heeft veel minder vaak sterke gevoelens van eenzaamheid dan degenen zonder partner. 16 procent van de alleenstaanden zonder partner zegt sterk eenzaam te zijn, van degenen met partner is dit 8 procent.

Bijna een op de vijf alleenstaande ouders sterk sociaal eenzaam

Eenzaamheid kan zowel op sociaal als op emotioneel vlak voorkomen. Bij sociale eenzaamheid heeft iemand behoefte aan meer sociale contacten, terwijl bij emotionele eenzaamheid een emotioneel hechte band wordt gemist. 12 procent van de 15-plussers had in 2019 sterke gevoelens van sociale eenzaamheid. Daarnaast gaf 8 procent aan zich sterk emotioneel eenzaam te voelen.
 
Alleenstaanden en alleenstaande ouders geven vaker aan sterke gevoelens van sociale eenzaamheid te hebben dan paren of thuiswonende kinderen. Van de alleenstaande ouders is 18 procent sterk sociaal eenzaam en heeft behoefte aan meer sociale contacten, van de alleenstaanden is dit 16 procent. Alleenstaanden en alleenstaande ouders gaven ook vaker dan andere groepen aan sterke gevoelens van emotionele eenzaamheid te hebben.
 

Bijna 1 op de 10 75-plussers voelt zich sterk eenzaam

Ouderen van 75 jaar of ouder voelen zich vaker enigszins eenzaam dan degenen die jonger zijn. 1 op de 3 van de 75-plussers zegt zich enigszins eenzaam te voelen. Van de 75-minners is dit ongeveer een kwart. 9 procent van de 75-plussers voelt zich sterk eenzaam. Dit is vergelijkbaar met de jongere leeftijdsgroepen.
 
75-plussers voelen zich vrijwel even vaak sterk emotioneel als sterk sociaal eenzaam. Dit geldt ook voor jongeren tot 35 jaar. 35- tot 75-jarigen voelen zich daarentegen vaker sterk sociaal dan sterk emotioneel eenzaam. De 35- tot 75-jarigen voelen zich ook vaker sterk sociaal eenzaam (13 procent) dan de 35-minners en 75-plussers (beide 10 procent). Ouderen van 75 jaar of ouder geven wel vaker aan zich enigszins emotioneel eenzaam te voelen dan jongere leeftijdsgroepen. Hierbij speelt het feit dat ouderen vaker alleenstaand zijn deels een rol.
 
Door: Nationale Zorggids