Gratis online hulp bij eenzaamheid door corona

EHealth-aanbieder Therapieland komt met een nieuw online programma om mensen te helpen die zich door de coronacrisis erg eenzaam voelen. Dit programma wordt aangeboden naast de andere twee gratis corona programma’s rondom stress en thuiswerken. Aan deze twee recentelijk geïntroduceerde coronaprogramma’s hebben in korte tijd al meer dan 10.000 mensen deelgenomen. Therapieland ziet dus een grote behoefte in de markt voor online mentale ondersteuning. Dit meldt Therapieland.

Therapieland merkt dat het aantal mentale klachten bij mensen steeds verder toeneemt door de langer durende coronacrisis. Mensen ervaren steeds meer klachten, zoals eenzaamheid, angst, somberheid, irritatie, machteloosheid of verveling. Momenteel zijn het veelal mildere klachten, maar in de loop van tijd kunnen deze klachten zich ontwikkelen naar zwaardere type klachten als deze klachten niet op tijd worden onderkend of behandeld.
 

Online hulpprogramma tegen eenzaamheid

In deze tijd van lange wachtlijsten voor psychologische hulp vindt Therapieland dit een zorgelijke ontwikkeling. Om deze mensen te ondersteunen heeft Therapieland een nieuw online coronaprogramma ontwikkeld, ditmaal rondom het thema eenzaamheid: ‘Eenzaamheidsvirus – corona’. Dit e-Health programma wordt gratis ter beschikking gesteld aan iedereen die daarin interesse heeft. 
 

Eenzaamheid door corona

Het programma ‘Eenzaamheidsvirus – corona’ is ingestoken vanuit de positieve psychologie. Het programma bevat verschillende tips en adviezen over hoe iemand in contact kan blijven met zijn omgeving en hoe zij hun dagindeling kunnen creëren of behouden en is ontwikkeld met externe experts en behandelaars. Dit programma is zelfstandig te doorlopen. 
 
Jarno Meijer, algemeen directeur Therapieland: "‘Eenzaamheidsvirus – corona’ is inmiddels al het derde coronaprogramma dat wij gratis aanbieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Juist in deze tijd willen we mensen maximaal mentaal ondersteunen. We bieden daarom alle corona programma’s gratis aan om het zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te maken voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Daarnaast zullen we de komende tijd nieuwe coronaprogramma’s blijven ontwikkelen, als dit aansluit bij een behoefte. Ook deze programma’s zullen we gratis blijven aanbieden. We roepen andere eHealth-aanbieders ook op ons voorbeeld te volgen, zodat we gezamenlijk mensen maximaal kunnen ondersteunen op een laagdrempelige manier in deze lastige tijd”. 
 
 
 
Door: Nationale Zorggids