Ombudsman: 'Defensie laat veteranen met klachten veel te lang wachten'

Veteranen die tijdens een oorlog of vredesmissie lichamelijke of psychische schade hebben opgelopen, moeten veel te lang wachten voordat het ministerie van Defensie daar iets mee doet. De procedure zou soms zelfs bewust worden vertraagd. Dat stelt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die een onderzoek start naar die behandelingsduur.

"Ik hoor van veteranen dat zij het mentaal maar ook lichamelijk niet meer aankunnen om constant een strijd te moeten leveren die eigenlijk helemaal niet nodig is. Ze voelen zich in de steek gelaten, terwijl Defensie een bijzondere zorgplicht heeft. Voor mij reden om een onderzoek te starten naar de behandelingsduur van letselschadeclaims door het ministerie van Defensie", aldus Van Zutphen.

Behandeling claims Defensie loopt vast

Oud-militairen kunnen door de schade die ze in het verleden hebben opgelopen te maken hebben met onverwachte kosten en gemiste inkomsten. Daarvoor kunnen ze een claim indienen. "De voortgang van de behandeling van een claim lijkt vast te kunnen lopen. De partijen die bij deze procedures betrokken zijn, wijzen desgevraagd vooral naar elkaar als het gaat om de oorzaken van opgelopen vertraging. De eigen rol en verantwoordelijkheid daarin wordt niet of nauwelijks benoemd", stelt de Nationale ombudsman, die de minister een aantal vragen heeft voorgelegd en binnen vier weken antwoord wil.

Door: ANP