Overbelasting werkenden door coronamaatregelen

Mensen ervaren door de coronacrisis steeds meer werkdruk, zien privé en werk in elkaar overlopen en ervaren meer stress door de combinatie van werk met de zorg voor de kinderen. Zorg van de Zaak, een netwerk van zorgbedrijven, vreest dat dit zal leiden tot overbelasting bij werkenden. Dit meldt het AD. 

Monique van Dongen van Zorg van de Zaak: "We merken het aan alle belletjes die we binnenkrijgen. We zien het aantal dagelijks toenemen, van een tiental telefoontjes in de eerste week, naar een honderdtal in de derde week."

Overbelasting voor werkenden: meer psychische klachten

De vragen die bellers hebben, betreffen psychische en psychosociale problemen, eenzaamheid, stress in de thuissituatie en opvoedproblemen. Cijfers die het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) publiceerde, laten zien dat mensen veel meer gestresst zijn geworden door de coronamaatregelen. NCPSB-voorzitter Theo Immers waarschuwt: "Bij een structurele toename van het stressniveau van 40 procent ben je drie tot zes maanden verwijderd van een burn-out." Volgens de organisatie kunnen de gevolgen van de coronamaatregelen leiden tot meer burn-outs. 

Meer aandacht voor gevolgen coronamaatregelen op lange termijn

Als het aan Van Dongen ligt, komt er meer aandacht voor de gevolgen de coronamnaatregelen, met name de gevolgen voor werkenden op de lange termijn: "Werkgevers moeten zich bewuster zijn van wat er allemaal los gaat komen. Ze doen er op dit moment alles aan om hun bedrijf overeind te houden, tegelijkertijd moeten ze niet onderschatten dat hun personeel onder zware druk staat. De kans dat ze - om wat voor reden dan ook - uitvallen is groter."

Door: Nationale Zorggids