Normal_internet__pc__muis__computer__ict

In de loop van de coronacrisis zijn mensen in Nederland zich meer zorgen gaan maken over hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun familie. Ook de informatiebehoefte van mensen veranderde in de loop van afgelopen maanden. Het vertrouwen in de informatie van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid is groot (80-85 procent). Dat blijkt uit de tussenresultaten van het vragenlijstonderzoek door het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en het RIVM. Dit meldt RIVM.

Het RIVM en het Nivel onderzoeken sinds 24 februari samen hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven. Daarbij kijken zij onder andere naar waar mensen meer informatie over willen. Ook onderzoeken ze hoe bezorgd mensen zijn over het nieuwe coronavirus en hoe zij denken over de maatregelen van de Rijksoverheid.

Zorgen over gezondheid namen toe

Mensen maakten zich aan het begin van de coronacrisis, eind februari, nog niet zo veel zorgen over het coronavirus. Eind februari maakte 19 procent van de ondervraagden zich zorgen over de eigen gezondheid. 28 procent van de deelnemers maakten zich toen zorgen over de gezondheid van familieleden. Eind maart maakte 47 procent van de ondervraagden zich zorgen over de eigen gezondheid en 69 procent was bezorgd over de gezondheid van familie. In de week van 13 april lagen deze beide percentages weer iets lager.

Informatiebehoefte neemt af 

Eind februari zei 26 procent van de deelnemers aan het onderzoek meer informatie te willen over het nieuwe coronavirus. Zij waren vooral op zoek naar algemene informatie over het virus, bijvoorbeeld over hoe je besmet kunt raken en wat de ziekteverschijnselen zijn. De behoefte aan meer informatie nam in de weken daarna af. Medio april gaf nog 15 procent van de ondervraagden aan meer informatie over het nieuwe coronavirus te willen.

Vertrouwen in aanpak

Vanaf 30 maart is een aantal nieuwe vragen aan de vragenlijst toegevoegd. Die vragen gaan over het vertrouwen in de informatie van het RIVM en in de maatregelen van de overheid. Rond de 80-85 procent van de deelnemers gaf aan vertrouwen te hebben in zowel de informatie van het RIVM als in de genomen overheidsmaatregelen.

Door: Nationale Zorggids