Groninger 'dubbel onveilig' door lockdown

In een open brief aan premier Rutte zegt Jelle van der Knoop, voorzitter van de Groninger Bodem Beweging, dat de veiligheid van Groningers, die ook thuis moeten blijven maar zich onveilig voelen door de aardbevingen in bepaalde gebieden, niet genoeg onder de aandacht is. Aanleiding waren twee nieuwe aardbevingen van afgelopen zaterdag. Dit meldt de Telegraaf. 

Van der Knoop schrijft in zijn brief dat Groningers "een dubbel gevoel van onveiligheid" hebben: "Hier moeten huizen worden versterkt omdat deze niet veilig zijn vanwege de aardbevingen. Gedwongen thuiszitten geeft veel Groningers daarom een dubbel gevoel van onveiligheid. Bovendien komt uit herhaaldelijk wetenschappelijk onderzoek naar voren dat de ramp in slow motion die zich hier in Groningen voltrekt, ernstige fysieke en mentale gevolgen met zich meebrengt. Vanwege het gevoel van onveiligheid, het steeds opnieuw je recht moeten halen, schade moeten melden, etc. Mensen gaan eraan onderdoor."

'Meer daadkracht nodig voor Groningers'

Als het aan hem ligt, laat het kabinet meer daadkracht zien als het om deze groep mensen gaat. Hij ziet dat er wel sterk wordt opgetreden in de strijd tegen het coronavirus maar mist eenzelfde beleid in Groningen "waar het ook om veiligheid en gezondheid gaat."

Van der Voort: "Het is een voortdurend gevecht tussen regio en Den Haag om het geld. De versterking van de huizen in Groningen zou in 2013 beginnen. We zijn zeven jaar verder en nog geen 4 procent van de huizen is versterkt. In dit tempo zijn we hier nog minstens honderd jaar mee bezig. Is onveiligheid toch acceptabel?"

Met de nieuwe actie #FakkelvoorGroningen geef ’m door! wil de Groninger Bodem Beweging aandacht te vragen voor de aardbevingen in het gebied.

Door: Nationale Zorggids