Inspectie legt last onder dwangsom op aan Pro Juventus

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Pro Juventus bv een last onder dwangsom gegeven. Pro Juventus biedt op locaties in Wezep, Kampen en Wijhe geestelijke gezondheidszorg (ggz) in ambulante setting aan kinderen en volwassenen. In maart werd al een aanwijzing opgelegd. Dit meldt de Inspectie.

Pro Juventus voldoet niet aan het eerste deel van een in februari opgelegde aanwijzing, een maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. De aanwijzing bestond uit twee delen. In het eerste deel stond dat alle cliënten van Pro Juventus aantoonbaar een regiebehandelaar moeten hebben. Bij een toetsingsbezoek constateerde de inspectie dat dit nog niet in bij alle cliënten het geval is. Om te zorgen dat Pro Juventus deze tekortkoming alsnog wegneemt, legt de inspectie een last onder dwangsom op.

Pro Juventus moet zorgen dat alle cliënten die zij in zorg heeft aantoonbaar een regiebehandelaar krijgen toegewezen. Als Pro Juventus hieraan niet op uiterlijk 10 juni 2020 voldoet, moet zij voor iedere week dat niet wordt voldaan een geldbedrag (dwangsom) betalen van 2.500 euro. Dit met een maximum van 10.000 euro.

Mogelijkheid toto tweede dwangsom

De inspectie volgt de naleving nauwlettend. Als Pro Juventus niet binnen de termijn aan de last onder dwangsom voldoet, kan de inspectie een tweede last onder dwangsom opleggen.

Faillissement Pro Juventus

Pro Juventus is failliet. Dit heeft geen invloed op de maatregel van de inspectie. Vanwege het faillissement draagt Pro Juventus momenteel de zorg voor alle cliënten over aan andere zorgaanbieders of zorgverleners.

Door: Nationale Zorggids