Hervatten ggz moet meer in overleg met cliënt en familie

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, kan ook de hulpverlening aan ggz-cliënten verder op gang komen en de faciliteiten die zij vóór de coronacrisis gebruikten, weer opengesteld worden. Uit verdiepend onderzoek door MIND blijkt dat cliënten- en familie- en naastenraden in ggz-instellingen tot nu toe onvoldoende betrokken werden bij het beleid. Het is volgens MIND des te noodzakelijker om de opstart van de zorg en de maatregelen voor de toekomst, in samenspraak met de cliënt, familie en naasten te bepalen. Dit meldt MIND.

Uit een rondgang langs acht cliëntenraden en acht familieraden in de ggz, worden forse verschillen tussen instellingen zichtbaar. De mate waarin de instellingen hen de afgelopen maanden betrokken bij het beleid, varieert. Voor een deel komt dit doordat de raden onvoldoende capaciteit en middelen tot hun beschikking hebben. MIND roept op om raden te faciliteren en te begeleiden om op afstand te kunnen vergaderen. Tevens blijkt dat de raden tot nu toe niet bij al het beleid betrokken werd. Dit terwijl de getroffen maatregelen om cruciale zaken gaan.
 

Aandacht voor hervatten zorg en bezoek

Vanuit de cliënten- en naastenraden wordt in de huidige fase van voorzichtige terugkeer naar normaal, aandacht gevraagd voor het wegvallen van de zorg. In het bijzonder het hervatten van face-to-face contact. Er zijn signalen dat mensen uit beeld zijn geraakt.
 
Verder signaleren de raden een massaal bezoekverbod, dat zwaar is voor bewoners én hun familie en naasten. Bovendien bemoeilijk het bezoekverbod het functioneren van cliënten- en familieraden. Positief punt is dat grootschalige besmettingen in de klinieken zijn uitgebleven. MIND en de cliënten- en familieraden roepen de instellingen op om gehoor te geven aan de ruimere openstelling voor bezoek en waar nodig alternatieven te organiseren.
 

Voorbeeld van good practice: zorgonstelling Arkin

Het kan ook goed gaan, zoals bij zorginstelling Arkin. Zowel de naastbetrokkenenraad als de cliëntenraad werden goed geraadpleegd. Zo kon de naastbetrokkenenraad haar achterban goed informeren en opende het YouTube-kanaal Naastenthuis met tips om in coronatijd om te gaan met angsten en de zorg voor familieleden.
 
Het raadplegen van cliënten over hun ervaringen met de zorgverlening is een voortdurende uitdaging voor cliëntenraden. De cliëntenraad van Arkin heeft in samenwerking met de instelling op alle websites van Arkin een sticky button 'Deel jouw ervaring' ingesteld. Cliënten worden zo actief gevraagd om eenvoudig hun mening over de zorg te delen met de cliëntenraad.
 
Door: Nationale Zorggids