Kwart Nederlanders zet geen wekker meer
Nu er door Covid-19 massaal wordt thuisgewerkt, zet 23 procent van de Nederlanders geen wekker meer, terwijl zij dat voor maart nog wel deden. Qua nachtrust geeft 52 procent aan dat deze een 7 of een 8 scoort, een op de zeven geeft zichzelf op dit gebied zelfs een 9 of een 10. Ook geeft bijna 40 procent aan meer tijd te hebben om te ontspannen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Motivaction in opdracht van zorgverzekeraar ONVZ onder 1.037 Nederlanders.
 
Nederland lijkt te wennen aan de situatie rond het coronavirus. Acute emoties als angst en paniek nemen significant af ten opzichte van eind maart en ons humeur (7,0) en de mate van ontspanning (6,9) nemen juist licht toe. Ook lijken we iets minder overprikkeld te raken door de combinatie thuiswerken en thuisleven dan in het begin van de crisis. 
 

Minder zorgen en lagere werkdruk

Het percentage Nederlanders dat zich in algemene zin zorgen maakt is duidelijk afgenomen, van 50 naar 35. Terwijl de groep die zich geen of weinig zorgen maakt juist sterk toenam: van 16 naar 25 procent. Verder geeft bijna 20 procent aan minder tot veel minder werkdruk te kennen dan voor de crisis. 
 
Daarnaast is opvallend, gezien de stress waaraan veel mensen de afgelopen maanden bloot stonden, dat veruit de meeste mensen (bijna 80 procent) aangeven niet meer (of juist minder) te zijn gaan drinken en bijna 55 procent zich energieker voelt.
 

Positieve effecten na crisis behouden

Jean-Paul van Haarlem (bestuursvoorzitter van ONVZ): “Deze uitkomsten laten zien dat een groot deel van de Nederlanders in de afgelopen periode is gaan onthaasten en zich daardoor beter voelt. Zo lijkt het niet zetten van een wekker te helpen bij het aanhouden van een natuurlijk ontwaak- en bioritme, en dus tot meer ontspanning. Voor werkgevers is het interessant om te bepalen hoe die positieve effecten na deze crisis behouden kunnen blijven. Denk bijvoorbeeld aan meer thuiswerken of flexibele werktijden om werkdruk en filestress te verminderen.”    
 
Uit een eerder onderzoek dat werd gedaan in opdracht van ONVZ, bleek al dat veel Nederlanders gedurende corona gezonder zijn gaan leven. Wel staat tegenover de groep voor wie de coronacrisis positieve effecten heeft, ook een groep die wel meer stress, werkdruk en slaapproblemen ervaart. Het is belangrijk dat ook hiervoor voldoende aandacht is.
 
Door: Nationale Zorggids