Normal_man-in-black-jacket-holding-black-tablet-computer-4101192

De aanmeldwachttijden voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn in het afgelopen kwartaal bij vrijwel alle diagnosegroepen en in de basis ggz-gedaald. Bij persoonlijkheidsstoornissen, delirium en dementie is de aanmeldwachttijd licht toegenomen. Dit kan een gevolg zijn van de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te beperken. Dit meldt Vektis. 

De behandeltijd bij dementie, verslavingszorg, eetstoornissen en schizofrenie is in het tweede kwartaal toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Bij aandachttekort, bipolair en de restgroep diagnoses is deze juist gedaald, zo blijkt uit onderzoek van Vektis over de maand juni.

Effecten coronamaatregelen zichtbaar in de wachttijden

De totale wachttijd in de ggz over de maand juni zegt iets over de gemiddelde wachttijd van mensen die tussen april en juni een intake hadden. Het moment van intake en de start van de behandeling liggen in de periode dat Nederland door de coronamaatregelen is geraakt. Een deel van de wachttijd ligt mogelijk nog in de periode voor de lockdown, die medio maart landelijk in ging. De genomen coronamaatregelen kunnen verschillende effecten hebben op de instroom van patiënten en de behandelingen die zij ondergaan:

 

  • Huisartsen waren minder bereikbaar en verwezen minder mensen door. Dit heeft naar verwachting een kortere aanmeldwachttijd tot gevolg;
  • Behandelingen zijn niet doorgegaan of uitgesteld, zoals mogelijk het geval bij dementie in verband met de leeftijd van de patiënt (risicogroep);
  • Intakes zijn uitgesteld of gingen niet door;
  • Intake en behandelingen vinden digitaal plaats. Online behandelen neemt een vlucht door corona;
  • Groepsbehandelingen vinden plaats in kleinere groepen;
  • Mogelijk is er ook sprake van een lichtere zorgvraag.

Door: Nationale Zorggids