Mentis GGZ in Amersfoort gestopt met zorg na aanwijzing

Ggz-instelling in Amersfoort kreeg in maart een aanwijzing opgelegd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) omdat de kwaliteit van de zorg te wensen overliet. Bij een inspectiebezoek in juni en correspondentie met de bestuurder is inmiddels gebleken dat de instelling geen zorg meer verleent. Daarop heeft de IGJ het aanwijzingstraject beëindigd. Dit meldt IGJ.

Mentis is een praktijk voor ambulante ggz. De inspecteurs constateerden in maart dat in de praktijk de randvoorwaarden voor goede zorg ontbraken. Zo schoot Mentis tekort op de thema's persoonsgerichte zorg, deskundigheid van de hulpverleners en het sturen op kwaliteit en veiligheid. De inspectie stelde ook vast dat de bestuurder van Ments geen aantoonbare maatregelen heeft genomen om de situatie te verbeteren naar aanleiding van een eerder inspectiebezoek in augustus 2019. Daarop legde de inspectie een aanwijzing op.

Mentis kreeg tot 2 juni de tijd om verbeteringen door te voeren, anders zou een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang volgen. Bij het inspectiebezoek op 3 juni bleek echter dat Mentis de zorg aan cliënten heeft stopgezet.

Door: Nationale Zorggids