Normal_normal_rechtspraak

De gemeente Tilburg moet van de rechter 70.000 euro aan openstaande rekeningen betalen aan zorginstelling Blue-Care die zorg verleent aan kwetsbare jongeren met autisme of borderline. Dit legde de rechter op via een kort geding en de gemeente gaat hiertegen niet in hoger beroep. Wel staat er nog een civiele procedure uit, waarbij de gemeente 600.000 euro terug wil van de Tilburgse zorgaanbieder. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Tilburg claimt dat Blue-Care vier jaar lang minder zorg verleende dan het declareerde en bovendien niet de gewenste kwaliteit van zorg leverde. De gemeente deed hier samen met de GGD onderzoek naar. Sinds 1 maart 2020 mogen cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) geen zorg meer inkopen bij Blue-Care. Tegelijkertijd zette de gemeente de betalingen aan de zorginstelling stop.

Niet bewezen

Volgens de rechter stond Tilburg niet in haar recht om dat te doen, omdat niet bewezen is dat er te weinig en slechte zorg geleerd werd. Inmiddels heeft de gemeente haar openstaande rekeningen betaald, maar wacht het de civiele procedure af. In de herfst staan de twee partijen weer tegenover elkaar en probeert de gemeente alsnog 6 ton terug te vorderen. Het probleem is dat fraude in de zorg aanpakken moeilijk gemaakt wordt door de wet- en regelgeving. Gemeenten zijn relatief onbekend op het terrein van toezicht op zorgaanbieders, maar Tilburg zet zich volop in tegen zorgcowboys.

“Er zijn heel veel aanbieders actief in onze gemeenten. Het overgrote deel levert goede zorg. Er zijn echter aanbieders die niet de juiste zorg op de juiste plek leveren. Soms heeft dit te maken met de kwaliteit van zorg, in ander gevallen met zorggelden die niet goed terechtkomen”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Door: Nationale Zorggids