Normal_coder-1869306_640

Het elektronische patiëntendossier zit goede zorg aan langdurige psychiatrische patiënten in de weg. Psychiaters maken zich grote zorgen, want ze kunnen bijvoorbeeld niet terugvinden of iemand last heeft van bijwerkingen door medicijnen of eerdere pogingen tot zelfmoord heeft gedaan. Ook zouden psychiaters nuttige informatie kunnen halen uit een persoonlijke geschiedenis, zodat daar tijdens de behandeling iets mee gedaan kan worden. Dit meldt Trouw. 

In het elektronisch patiëntendossier noteren ggz-professionals alle details van een behandeling, zoals behandelplannen, uitslagen van onderzoeken, afspraken, aantekeningen en telefoonnummers van onder meer naasten. Volgens psychiater Toon Flierman van Pro Persona is dit voldoende bij patiënten met mildere aandoeningen, maar niet bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die al jaren behandeld worden voor hun psychoses en depressies. “Bij hen kan het dossier oplopen tot duizend verschillende bestanden”, aldus Flierman. “Als ik geen eerdere suïcidepoging tegenkom, kan ik er niet van uitgaan dat die er niet is geweest. Terwijl dat belangrijk is voor het verdere verloop van de behandeling.”

'Verleden is beste voorspeller van toekomstig gedrag'

In het EPD is te weinig rekening gehouden met chronisch zieke patiënten waarbij een goed overzicht van alle informatie zo belangrijk is. Ouderenpsychiater Arthur van Gool sluit zich bij de zorgen van Flierman aan. Beter gezegd: hij maakte zich jaren geleden al zorgen over. Hij schets de situatie van een patiënt in nood. Behandelaars moeten dan snel kunnen achterhalen of er een geschiedenis van dwangopnames is geweest en waarom. “Het verleden is de beste voorspeller van toekomstig gedrag”, stelt Van Gool. Het is volgens hem soms echter onmogelijk om deze informatie boven water te krijgen in het epd dat geen onderscheid maakt tussen hoofd- en bijzaken.

Bijwerkingen door medicijnen onvindbaar

Van Gool en Flierman zijn niet de enigen die aan de bel trekken. Psychiater Niels Mulder merkt soms dat hij geen bijwerkingen door medicijnen kan vinden in het EPD, überhaupt het vinden van de soort medicijnen en de doses blijkt al lastig in dossier. Hierdoor schrijf je mogelijk medicijnen voor waar een patiënt eerder ziek van werd, zegt psychiater Christien Boumans. “Het zal niet meteen tot levensgevaarlijke calamiteiten leiden, maar alleen al een behandeling starten die eerder ineffectief bleek, is natuurlijk niet in de haak.”

Door: Nationale Zorggids