Normal_vakantiehuis__vakantiewoning__interieur

Een wetsvoorstel voor het invoeren van een woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen is kritisch ontvangen door belangenverenigingen. Dat er meer aandacht is voor zorg zo dicht bij mogelijk, vindt vereniging Valente een mooi idee, maar de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang vreest voor een toename van bureaucratie. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

335 gemeenten zijn door het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel vanaf 2022 verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Het woonplaatsbeginsel houdt in dat die gemeente (financieel) verantwoordelijk is waar de feitelijke woonplaats van de persoon die begeleid wonen nodig heeft. Het doel van dit beginsel is duidelijkheid scheppen over welke gemeente verantwoordelijk is voor wie. Bovendien is het de bedoeling dat gemeenten hierdoor meer investeren in preventie en lokale voorzieningen. Valente, samen met de Nederlandse ggz en MIND zijn kritisch op het wetsvoorstel.

Ruzie over woonplaats

“We maken ons echt zorgen dat er, in sommige gevallen, over de rug van cliënten heen geruzied gaat worden tussen gemeenten onderling over wat de woonplaats van een cliënt is. Het gaat vaak om complexe problematiek, en juist dan is het vaststellen van de woonplaats niet zo makkelijk”, aldus Valente. 

Door: Nationale Zorggids