‘Ggz gaat accuraat en professioneel om met coronacrisis'

Uit het sectorrapport ‘Ggz tijdens de coronacrisis’ blijkt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) positief is over de wijze waarop de geestelijke gezondheidszorg met de coronacrisis is omgegaan. Zorgaanbieders proberen maatwerk te leveren zodat cliënten zoveel mogelijk de zorg krijgen die zij nodig hadden en hebben. Een accurate en professionele werkwijze, aldus IGJ. 

De ggz is tot op heden goed, flexibel en krachtig omgegaan met de coronacrisis. Besmettingen met het virus zijn beperkt gebleven en ook is de zorg voor de meeste cliënten gewaarborgd. De inspectie hoort van ggz-instellingen dat de noodzaak tot maatwerk centraal moet staan in de zorgverlening en de te nemen maatregelen bij een tweede uitbraak van het virus. Dat is nodig om ontwrichting en terugval te voorkomen.

Financiële regelingen

Hiervoor doet IGJ een aantal aanbevelingen. Zo lijken de financiële regelingen die zijn getroffen door de zorgverzekeraars in de praktijk niet afdoende. De inspectie vraagt aandacht van het ministerie voor Volksgezondheid voor de financiële situatie van zorgaanbieders. Het mag niet zo zijn dat het bestaande zorgaanbod binnen de ggz verder onder druk komt te staan.

Samenwerken noodzakelijk

De coronacrisis heeft de noodzaak tot samenwerking extra duidelijk gemaakt, stelt de inspectie. Het is van belang dat er goed wordt samengewerkt tussen de ggz-instellingen onderling, met onder meer de huisartsen en GGD’en. Daarnaast zouden instellingen het gesprek moeten voeren met gemeenten over het verder opstarten van dagbesteding.

Vertrouwenspersoon

In een tweede virusuitbraak moet er meer aandacht zijn voor de positie van de cliënt en de vertegenwoordiging van cliënten door de cliëntenraad. De inspectie vindt het belangrijk om cliënten mee te nemen in de besluitvorming en hen zo weinig als mogelijk in hun rechten te beperken. Cliënten moeten toegang blijven hebben tot een vertrouwenspersoon.

Nauw contact

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de inspectie nauw contact met alle zorgaanbieders in Nederland. In de ggz had de IGJ de afgelopen maanden telefonisch, digitaal en na verloop van tijd ook via inspectiebezoeken contacten met tientallen zorgaanbieders. Hierbij sprak het met bestuurders, zorgverleners, behandelaren en vertegenwoordigers van cliëntenraden.

Door: Nationale Zorggids