Normal_verpleegkundige_corona_mondkapje

Uit onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) blijkt dat 81 procent van de medewerkers op de intensive care binnen vier maanden dreigt uit te vallen door stress. Een burn-outcrisis dreigt, waarschuwt het centrum. 

Theo Immers, voorzitter van het NCPSB, is geschrokken van de uitkomsten. “Ik denk dat Nederland ernstig rekening moet houden met een algehele lockdown. Aangezien alle overheidsmaatregelen zijn gericht op het managen van de ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen, zal de uitval van ic-medewerkers direct zijn weerslag hebben op het overheidsbeleid en de samenleving in zijn geheel.”

Verborgen burn-outs

Het NCPSB onderzocht artsen en verpleegkundigen die op de ic-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen werken. Daarbij is gebruikgemaakt van een onderzoeksmethodiek die niet alleen burn-outs registreert, maar ook de mentale weerbaarheid van de onderzoekspersonen in kaart brengt. “Die data hebben een voorspellende waarde. Je kunt er zogenaamde ‘verborgen burn-outs mee boven water krijgen”, aldus Immers.

Gevarenzone burn-out

Uit het NCPSB-onderzoek blijkt dat het merendeel van de ic-medewerkers zich in de gevarenzone bevindt. Dat houdt onder meer in dat de persoon in kwestie permanent reserves aanspreekt om te kunnen blijven functioneren. “Rust nemen helpt niet meer. Tijdens rustperioden treedt in deze fase geen herstel meer op. Het vermogen om stress weg te managen neemt na verloop van tijd bovendien af. Het is een glijdende schaal die, zonder adequate interventie, onherroepelijk leidt tot een breekpunt. Dan is er sprake van een burn-out. In de medische sector is zo’n medewerker dan doorgaans meer dan een jaar arbeidsongeschikt, weten we uit ervaringscijfers.”

Door: Nationale Zorggids