Normal_autisme_jongen

Homeopaten die beweren autisme te kunnen genezen, zijn kwakzalvers. Dit stelt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Autisme is niet te genezen, enkel te behandelen. De duizend kinderen per jaar die een homeopathische therapie ondergaan, worden goede hulp en begeleiding ontzegd, zegt voorzitter en kinderarts Károly Illy. Dit meldt Trouw. 

Aanleiding voor deze waarschuwing is een uitzending van De Monitor, waaruit blijkt dat er in Nederland honderd osteopaten zijn die autisme behandelen gericht op genezing. Dit zou verboden moeten worden, vinden kinderartsen.

'Autisme is niet te genezen'

“Autisme is niet te genezen. Als geclaimd wort dat dat genezen kan worden, door welke therapie dan ook, dan is dat kwakzalverij”, aldus kinderarts Illy. Tocht zijn er jaarlijks duizend kinderen die zo’n therapie ondergaan en daardoor geen reguliere zorg krijgen. Als het aan Illy ligt, grijpt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in, maar mensen hebben vooralsnog het recht om te kiezen op zo’n therapeutische behandeling.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, IGJ en het ministerie van Volksgezondheid bekijken wel wat ze tegen deze mogelijk schadelijke therapieën kunnen doen.

Door: Nationale Zorggids