Normal_depressie__angst__depressief__ggz

Ggz-instellingen vrezen dat de tweede coronagolf leidt tot meer verwarde personen. Mensen raken door de crisis in financiële problemen en dat zorgt ervoor dat mensen met een verhoogd risico op verward gedrag in een extra kwetsbare situatie terechtkomen, zegt de Nederlandse ggz in een bericht op haar site. 

De Nederlandse ggz hoopt dat er snel meer samenwerking komt tussen de geestelijke gezondheidszorg (ggz), politie en andere partijen die iets kunnen betekenen voor mensen met verward gedrag. Als het aan de brancheorganisatie ligt, wordt de huidige samenwerking verder geïntensiveerd.

Maatschappelijke partijen

"Regelmatig is verward gedrag overlastgevend, maar is de persoon in kwestie niet bereid zorg of hulp te accepteren of voldoet het gedrag niet aan de wettelijke criteria voor gedwongen opname waar wij aan gehouden zijn. Gelukkig lopen er veel projecten om de samenwerking tussen politie en ggz te intensiveren en te verbeteren", aldus directeur Veronique Esman. Maar ook maatschappelijke partijen spelen een rol. Volgens de Nederlandse ggz zijn hier diverse projecten mee gestart, waarvan de eerste resultaten positief zijn.

Door: Nationale Zorggids