Normal_hersenen_brein_hoofd_rontgen

De Hersenstichting kent 1 miljoen euro toe aan Iris Sommer van het UMCG om te kunnen onderzoeken hoe de darmen ingezet kunnen worden in de strijd tegen hersenaandoeningen. In het onderzoek worden de darmen van mensen met parkinson, alzheimer, schizofrenie en een bipolaire stoornis op natuurlijke wijze gemanipuleerd. Het doel is om ziekte gerelateerde symptomen te verminderen, het ziekteverloop positief te beïnvloeden en de mentale gezondheid te verbeteren. Dit meldt de Hersenstichting.

Als het onderzoek slaagt hebben bijna een half miljoen Nederlanders met een hersenaandoening hier direct profijt van. De toekenning van 1 miljoen euro is het hoogste bedrag dat de stichting ooit heeft toegekend aan één onderzoeksproject. 

“Darmgezondheid beïnvloedt de hersenfunctie sterk en op veel verschillende manieren,” zegt Sommer, hoogleraar psychiatrie, verbonden aan het UMCG en hoofdonderzoeker. “Met dit onderzoek willen we kijken hoe we de individuele darmflora bij mensen met parkinson, alzheimer, schizofrenie en een bipolaire stoornis kunnen optimaliseren. Vervolgens kijken we wat dat voor effect heeft op het sociale en persoonlijke functioneren en het welzijn van deze mensen. Met deze resultaten kunnen we ervoor zorgen dat hersenpatiënten minder ziekte gerelateerde klachten hebben en hiermee de kwaliteit van leven verbeteren. Mijn droom is dat we met deze resultaten uiteindelijk een persoonlijk afgesteld dieet kunnen ontwikkelen om het risico op een hersenaandoening te verkleinen.” 

Minidarmen uit stamcellen 

In het onderzoek worden er onder andere minidarmen gemaakt met zenuwen uit stamcellen van de deelnemers, de expertise door mede-aanvrager prof van IJzendoorn van het UMCG. Dit wordt gedaan om te kijken waar het mis gaat in de darmbalans van deze mensen en om te beoordelen welke specifieke probiotica toegediend moet worden om de optimale darmflora te ontwikkelen. Ondertussen beginnen de deelnemers met een anti-ontstekingsdieet, samengesteld door professor Dijkstra, MDL-arts in het UMCG.

In een tweede stap zullen de resultaten uit het onderzoek naar de minidarmen worden gebruikt om de deelnemers probiotica aan te bieden die zijn aangepast aan de persoonlijke darmflora van de deelnemers. “Door de darmflora te optimaliseren, proberen we het ziekteproces positief te beïnvloeden en de ziekte gerelateerde symptomen te verminderen die veel bij patiënten met verschillende hersenaandoeningen voorkomen.”    

Door: Nationale Zorggids