Normal_pexels-pixabay-259249

Door middel van een proefproject wordt onderzocht of het aflossen van schulden helpt bij de behandeling van psychiatrische problemen. Vijftien tot twintig deelnemers, woonachtig in Amstelveen, doen mee aan het experiment. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

De  proefpersonen hebben zowel schulden als psychiatrische problemen. De gemeente koopt hun schulden af. Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt de impact van deze aanpak op de financiële en psychische gemoedstoestand van de participanten.

Totale plaatje

Wethouder Marijn van Ballegooijen is van mening dat in de zorg gekeken moet worden naar het totale plaatje, in plaats van alleen naar therapie en medicatie. Hij hoopt dat mensen met een psychische aandoening beter kunnen focussen op het herstel, wanneer ze zich geen zorgen meer hoeven maken om hun schulden. 

De deelnemers van het experiment zijn schuldenvrij en hoeven ook niets terug te betalen. Het gaat om betrekkelijk lage bedragen van enkele duizenden euro’s, geeft de wethouder aan. Mensen met die kampen met een verslaving of schulden hebben door fraude, doen niet mee aan het experiment.

Vervolgonderzoek

De komende 12 maanden onderzoekt de HvA wat deze bemiddeling met de participanten doet. Er wordt onder andere gekeken naar kwaliteit van leven en of er vooruitgang plaatsvindt in het welzijn van de proefpersoon. De pilot is te klein voor een officiële maatschappelijke kosten-batenanalyse. Van Ballegooijen hoopt die analyse te maken in een vervolgstudie.


Door: Nationale Zorggids