Normal_normal_normal_vrouw_huilen_depressie_mishandeling__1_

Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde duur van een angststoornis iets meer is dan 15 maanden.  Dit betekent dat een angststoornis een langere tijdsverloop heeft dan depressie. Uit eerder onderzoekt blijkt namelijk dat de helft van de mensen met een depressieve stoornis binnen een halfjaar herstelt. Dit meldt het Trimbos Instituut. 

Het onderzoek laat zien dat 50 procent van de mensen met een angststoornis binnen 7,5 maand herstelt. Voor 39 procent van de mensen duurt het herstel langer dan een jaar en bijna 1 op de 3 mensen is binnen drie jaar nog steeds niet beter. Ook is naar voren gekomen dat lichamelijke gesteldheid van invloed is op de duur van de angststoornis. Voor mensen die voorafgaand aan de stoornis lichamelijk beter functioneerden, hield de angst minder lang aan. De angststoornis duurde langer bij oudere mensen en bij mensen die geen betaalde baan hadden of emotioneel niet stabiel waren.

Langdurig beloop 

Voor heel veel mensen heeft een angststoornis een chronisch beloop. Het aantal mensen dat na een jaar nog herstelt, groeit niet hard. Zorgverleners moeten daarom extra waakzaam zijn en actief handelen bij signalen van een angststoornis. Het gebeurt nog vaak dat mensen met een angststoornis lang moeten wachten op de juiste hulp.

Voor het onderzoek zijn gegevens gebruikt van de studie NEMESIS-2, een onderzoek naar de geestelijke gezondheid van volwassenen. Er is gekeken naar de gegevens van 158 deelnemers die een klinische angststoornis hadden volgens de DSM-IV, het algemene classificatiesysteem in de geestelijke gezondheidszorg. 


Door: Nationale Zorggids