Normal_psychiater_ggz_psycholoog

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg moeten korter. Dat kan alleen als huisartsen, psychiaters, psychologen en ggz-instellingen in regio’s veel beter samenwerken bij het verwijzen en doorverwijzen van mensen met psychische problemen. Zorgverzekeraars moeten daarin meedoen door de afspraken die ze met zorgaanbieders maken. Ook gemeenten hebben een rol: bij het bieden van beschermd wonen, schuldsanering, dagbesteding en begeleiding naar werk. Duidelijk moet worden wat men van elkaar kan verwachten in het netwerk van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Dat schrijven de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Binnen regio’s is vaak niet duidelijk waar mensen met specifieke psychische problemen terecht kunnen. Huisartsen weten daardoor dan niet naar welke zorgaanbieder ze iemand kunnen verwijzen. Verwijzingen en doorverwijzingen zijn soms niet compleet of zelfs verkeerd. Dat levert weer vertraging op. Bovendien is in de regio’s ook lang niet altijd duidelijk hoeveel mensen wachten op een behandeling.

In bijna alle regio’s zijn er wel initiatieven om de wachttijden korter te maken. Maar er zitten vaak gaten in de samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De IGJ en NZa doen aanbevelingen die alle betrokken partijen zouden moeten uitvoeren. Zo is betere samenwerking tussen huisartsen, sociale wijkteams en de ggz nodig, met meer aandacht voor ondersteuning en preventie. Gemeenten moeten samen met zorgverzekeraars per regio in beeld brengen welk zorgaanbod nodig is. Zorgaanbieders in de ggz kunnen vele beter duidelijk maken hoe lang hun wachtlijsten en wachttijden zijn. Per 1 januari moeten zij daarom ook het aantal mensen dat op de wachtlijst staat gaan melden.

Actieve rol zorgverzekeraars 

Een actievere rol van zorgverzekeraars is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen tijdig de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Regionale afspraken over het verkorten van wachttijden, met duidelijke doelen die de inspectie en de NZa kunnen toetsen, dragen ook bij aan verbetering. Tot slot zijn er landelijke afspraken nodig om regionale samenwerking in ggz-netwerken beter mogelijk te maken.

De IGJ en NZa gaan in 2021 verder met hun gezamenlijke regionaal toezicht. Daarbij spreken zij partijen aan op hun verantwoordelijkheden om wachttijden terug te dringen.

Door: Nationale Zorggids