Normal_old-63622_640

Hoe vaak en waarom mensen met dementie de huisarts bezoeken, of de huisartsenpost, was tot nu toe niet bekend. Dat terwijl huisartsen een belangrijke rol spelen in de zorg voor mensen met dementie. Het Register Dementiezorg en Ondersteuning heeft bestaande gegevens uit verschillende bronnen kunnen combineren en dat geeft nu een goed beeld van de frequentie en redenen van contacten met de huisarts en de huisartsenpost van mensen met dementie. Dit meldt Nivel. 

De bevindingen zijn gebundeld in een factsheet. Hierin komen een aantal zaken naar voren. Het gemiddelde aantal huisartscontacten van mensen met dementie ligt hoger dan van mensen uit de algemene bevolking van dezelfde leeftijd. Mensen met dementie hebben relatief vaak contact met de eigen huisarts vanwege algehele achteruitgang, terwijl die oorzaak niet voorkomt in de top 5 van redenen voor een bezoek aan de huisarts onder de algemene bevolking. Daarnaast hebben dementerende mensen vaak contact met de huisarts vanwege aan dementie gerelateerde aandoeningen, zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Dementerende mensen tussen de 40 en de 85 jaar hebben veel vaker contact met de huisartsenpost dan hun leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking; voor mensen tussen de 40 en 75 is dit bijna twee keer zoveel. Ook hebben dementerende mensen relatief vaak acute hulpvragen voor de huisartsenpost. Bij contact met de huisartsenpost gaat het vaak om algemene of psychische problemen; bij mensen uit de algemene bevolking zijn dit klachten aan het bewegingsapparaat of huidproblemen. 

Register Dementiezorg en Ondersteuning

Het Register Dementiezorg en Ondersteuning geeft inzicht in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten. Het Register bevat op dit moment gegevens van bijna 180.000 mensen die in 2017 dementie hadden. De factsheet over de huisartsenzorg en de huisartsenpost is de laatste in een reeks van zes factsheets die gaan over het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie in het jaar 2017.


Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://nivel.nl/nl/nieuws/mensen-met-dementie-doen-vaker-beroep-op-huisartsenpost geraadpleegd op 19-11-2020