Normal_werkloosheid

Stichting BalansZorg Begeleiding maakt je werkfit. Deze dienst is bedoeld voor mensen die nog niet in staat zijn deel te nemen aan een traject Naar werk Het doel is om de klant zodanig te versterken dat hij of zij na afloop van het traject geschikt is om het werk te hervatten en er geen belemmeringen meer in de persoonlijke- of leefsfeer zijn die hen hindert om aan het werk te gaan.

Het traject bestaat uit drie hoofdactiviteiten:

1. Het versterken van de werknemersvaardigheden; onder andere gericht op het opbouwen van arbeidsritme en het bepalen van belastbaarheid op een werkervaringsplek; het leren onder leiding en toezicht te werken en het (zelfstandig) uitvoeren van taken en opdrachten.

2. Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit; het leren fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen; het leren omgaan met belemmeringen en het beheersbaar maken van problematiek, zoals schuldsanering/ verslavingszorg en medische zorg.

3. Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie; het ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op de capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt; het ondersteunen bij een zoekrichting die past bij opleiding, interesses, wensen en werkervaring.Het resultaat is dat, eventueel na het volgen van scholing, het werk hervat kan worden. Dat betekent niet dat er geen belemmeringen meer bestaan, maar dat men met deze belemmeringen heeft leren omgaan. Er kan worden bemiddeld naar werk. De duur is maximaal 18 maanden, maximaal 40 begeleidingsuren.