Normal_geweld_agressie

Altra (jeugdzorg) Blijf Groep (vrouwenopvang), BRight GGZ en de Waag (forensische psychologie) presenteren vandaag een nieuwe methodiek om gezinnen te helpen die te maken hebben met ernstig en structureel geweld. Deze methodiek PIBBH is het resultaat van ruim twee jaar samenwerken en is ontwikkeld vanuit het Programma Intensieve Begeleiding en Behandeling bij Huiselijk Geweld. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

De methodiek richt zich op gezinnen waarbij geweld al jaren of zelfs generaties lang speelt. Het doel is om binnen deze gezinnen de intergenerationele geweldspatronen te doorbreken. "We werken integraal, met aandacht voor zowel ouders én kinderen", zegt Hester Mobach, behandelaar bij De Waag en één van de initiatiefnemers.

Intensieve samenwerking

Integrale hulpverlening vraagt om intensieve samenwerking tussen specialisten in de ggz, de vrouwenopvang, de jeugdhulp en de forensische zorg. Vandaar dat PIBBH werkt vanuit één team met vaste behandelaren op deze specialismes, die aan meerdere gezinnen hulp bieden. Het team komt wekelijks bijeen voor overleg en werkt vanuit een gemeenschappelijke werkwijze, gericht op de complexiteit van huiselijk geweld. De brede beschikbare kennis, de samenhang en de wendbaarheid komen de gezinnen ten goede.

De methodiek bestaat uit twee delen: een theoretische en een praktische handleiding. De theoretische handleiding bevat de onderbouwing en toelichting op de verschillende bestanddelen van PIBBH. De praktische handleiding bevat een handelingsgerichte beschrijving van de werkwijze in de dagelijkse praktijk. Deze is bedoeld voor gebruik door professionals als leidraad in het werken met het gezin.

Vijftien gezinnen in PIBBH-traject

De methodiek wordt al enige tijd in de praktijk toegepast. Inmiddels volgen er zo'n vijftien gezinnen een PIBBH-traject. Volgens de betrokkenen heeft dat onder meer geleid tot een hulpaanbod op basis van indicatie in plaats van op basis van wachtlijsten, een grote betrokkenheid bij de hulpverleners en een compleet beeld van de geweldsproblematiek gedurende het behandelproces.

Deze maand start het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek naar de methodiek van PIBBH. Met de opbrengsten van dit onderzoek wordt de methodiek verder uitgewerkt en onderbouwd. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting in 2022 bekend.

Door: Nationale Zorggids