Normal_mishandeling_kind_knuffel_

PvdA, D66 en GroenLinks willen de aanpak van psychisch geweld verstevigen, waardoor slachtoffers beter geholpen kunnen worden. Zij hebben daarom een plan geschreven om deze vorm van geweld aan te pakken. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 

Jaarlijks krijgen duizenden personen in Nederland te maken met psychisch geweld. Slachtoffers voelen zich vaak niet gehoord of weten niet waar ze terecht kunnen. Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks) hebben hierover een nota geschreven. Zij zien ruimte voor verbetering bij de bestrijding van psychisch geweld.

Zij geven daarvoor twee mogelijke richtingen aan. Aan de ene kant is er de mogelijkheid om psychisch geweld écht strafbaar te maken. Momenteel is psychisch geweld op zichzelf geen strafbaar feit. Dit kan obstakels opwerpen voor de aanpak. Aan de andere kant willen de Kamerleden bekijken wat er nog meer gedaan kan worden. Denk aan meer training aan politie en hulpverleners of publieke voorlichting om bewustwording over psychisch geweld te creëren.

Consultatienota voor betrokkenen

De drie partijen willen deze oplossingsrichtingen verder onderzoeken. Daarom hebben ze deze nota ter consultatie aangeboden aan diverse betrokken organisaties en personen. Ze willen zo een beter beeld krijgen van de huidige knelpunten in de aanpak en de visie vragen van experts op de oplossingsrichtingen. Op basis daarvan zal de nota verwerkt worden tot een initiatiefnota die in januari aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Door: Nationale Zorggids