Normal_pexels-cedric-fauntleroy-4270365

Een op de vijf medewerkers in een verpleeghuis kampt met depressieve of burn-outklachten. Met name medewerkers die voor bewoners met corona moesten zorgen, ervaren vaak depressieve klachten. Dit blijkt uit onderzoek van het UMCG LUMC. Zij hielden een grootschalige enquête onder 1.669 medewerkers over hun gezondheid en het welzijn tijdens de eerste coronagolf, zo meldt UMCG. 

“De verschillen in gezondheid kunnen mogelijk worden verklaard door de veranderde werkomstandigheden van het personeel dat tijdens de eerste golf voor besmette bewoners zorgde”, zegt hoofdonderzoeker Sarah Janus van het UMCG. “Deze groep geeft aan extra psychische belasting te ervaren bij het verzorgen van besmette bewoners.”

Tegelijkertijd ervaren zorgmedewerkers bij de zorg voor besmette bewoners minder invloed op hun werk. “De zorg voor besmette bewoners is erg geprotocolleerd, waardoor zorgverleners minder mogelijkheden hebben om het werk op hun eigen manier uit te voeren.” Volgens Janus heeft dit mogelijk negatieve gevolgen voor hun functioneren.

Extra druk op het personeel

Bijna de helft van de respondenten geeft aan meer uren te hebben gedraaid tijdens de eerste coronagolf. Niet-zorgmedewerkers werd gevraagd om in de zorg mee te draaien en zorgmedewerkers moesten diensten van zieke collega’s opvangen of op een corona-afdeling werken. Uiteindelijk heeft een derde van de respondenten voor coronapatienten gezorgd. Verder blijkt dat 27 procent van de werknemers getest is op corona en dat 6 procent ermee besmet is geraakt tijdens de eerste golf.

Het advies van het UMCG en LUMC is om nu al acties uit te zetten om de werkdruk en het ziekteverzuim te verminderen. Zorgorganisaties hebben verschillende maatregelen genomen om de gezondheid en het welzijn van zorgmedewerkers te vergroten. Ondersteuning door psychologen is hierbij erg belangrijk.

Wanneer een organisatie weet wat er speelt onder de medewerkers, wordt het in een latere fase makkelijker om knelpunten te herkennen en aan te pakken voordat psychische klachten zich daadwerkelijk ontwikkelen bij medewerkers. Zo is ziekteverzuim of uitval te voorkomen.

Door: Nationale Zorggids