Normal_psychiater_ggz_psycholoog

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de zorgstandaard voor psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen ontwikkeld. Naast posttraumatische-stressstoornis (PTSS) wordt er in de zorgstandaard aandacht besteed aan acute stressstoornis, persisterende complexe rouwstoornis en hechtingsstoornissen. Dit meldt Akwa GGZ. 

In de zorgstandaard wordt vanuit het perspectief van de patiënt beschreven wat goede zorg bij psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen is. Zoals elke zorgstandaard is deze tot stand gekomen door een werkgroep bestaande uit patiënten, naasten en professionals, en gebaseerd op actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Patiënt- en beroepsverenigingen in de ggz hebben de standaard geautoriseerd.

Klinisch psycholoog en psychotherapeut Sjef Berendsen, lid van de werkgroep: ”Wanneer bij jou een diagnose posttraumatische stressstoornis vastgesteld wordt en je jezelf afvraagt welke behandeling voor jou het meest geschikt is ‘pillen, praten of een specifieke traumagerichte behandeling’, dan wijst deze zorgstandaard je stapsgewijs de weg.”

Complete behandeltraject

De zorgstandaard beschrijft alle onderdelen in het behandeltraject voor mensen met klachten als gevolg van psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Het omvat het gehele proces van vroege onderkenning, preventie, diagnostiek en monitoring, behandeling en begeleiding, bevordering van herstel, tot participatie en re-integratie. Ook de organisatie van zorg en relevante kwaliteits-indicatoren staan erin beschreven. 
De zorgstandaard kan de professional ondersteunen tijdens het behandelproces en geeft bijvoorbeeld antwoorden op vragen als: hoe moet ik de diagnose PTSS vaststellen? Welke behandeling voor PTSS kan ik het beste geven? Wat kan ik doen als een behandeling niet aanslaat? Hoe moet ik omgaan met comorbiditeit?

Middelen voor implementatie

Ter ondersteuning van de patiënt en de implementatie van de standaard in de praktijk, worden de komende maanden onder begeleiding van Akwa GGZ verschillende middelen gerealiseerd. Er is een stroomschema dat laat zien hoe het behandeltraject van een patiënt met PTSS eruit kan zien. De nieuwe zorgstandaard en hulpmiddelen dragen bij aan het geven van goede zorg aan patiënten met PTSS.

Door: Nationale Zorggids